"Jag vill att Sverige ska va tryggt, hållbart och smart"

Matilda George

Director Global Innovation, Ericsson ONE
Jag vill att Sverige ska va tryggt, hållbart och smart