"Jag hoppas Sverige genomsyras av ett cirkulärt hållbarhetstänk"

Kim Silvasti

Jag hoppas Sverige genomsyras av ett cirkulärt hållbarhetstänk