"Jag drömmer att människor ska acceptera mig"

Robin the 1st

Professional Troublemaker, Digitalt Innovationscenter
Jag drömmer att människor ska acceptera mig