"Jag har helt övertygad att om vi med teknikutvecklingen har skapat klimatproblemen, så kan vi också fixa dem med teknikutveckling"

Filippa Jennersjö

CIO, Arbetsförmedlingen
Jag har helt övertygad att om vi med teknikutvecklingen har skapat klimatproblemen, så kan vi också fixa dem med teknikutveckling