"Jag vill att vem som helst, ska kunna resa var som helst, via VR"

Erik Nilsson

Community Management, Hack for Sweden
Jag vill att vem som helst, ska kunna resa var som helst, via VR