"Jag drömmer om ett Sverige med mer fokus på värde, snarare än traditionella sanningar och normer"

Elsa Landberg

elsalandberg.com
Jag drömmer om ett Sverige med mer fokus på värde, snarare än traditionella sanningar och normer