"Hur kan vi få och nudga människor att agera på ett sätt som är bättre för både dem själva och samhället?"

Niklas Tideklev & Jenny Engström

Dialogmakarna
Hur kan vi få och nudga människor att agera på ett sätt som är bättre för både dem själva och samhället?