"Jag drömmer om att skapa ett samhälle präglat av meningsfullhet"

Annie Lindmark

Programme Manager, Vinnova
Jag drömmer om att skapa ett samhälle präglat av meningsfullhet