"Medborgardriven innovation ett Sverige där alla bidrar till att det blir bättre"

Ann Molin

Head Project Manager, Hack for Sweden
Medborgardriven innovation ett Sverige där alla bidrar till att det blir bättre