"Ett sverige där man tänker långsiktigt och lyssnar på varandra"

Anja Melander

Head of Culture, SSES
Ett sverige där man tänker långsiktigt och lyssnar på varandra